HUKUKTA GÖRÜNTÜ ve GÖRÜNÜRLÜK

12 Eylül 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin beş yıla çıkarılmasını, birinci sınıfta hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, hukuk tarihi yanında Türkçe dilbilgisi derslerinin zorunlu olarak okutulmasını önerdi.

Gelin, insanlara kırk yıl hukuk eğitimi verelim. Bu eğitim, en iyi hukukçular tarafından verilsin. Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk tarihi, insan hakları derslerini vurgulaya vurgulaya verelim. Ama insanlar gelin görün ki, uygulamaya bakar.

Çağımızda herkes az çok bilgilidir. Sokakta bir adama rastgele bir şey sorun bir şeyler söyleyecektir. Camilerde her Cuma günü, çeşitli konular anlatılıyor. Çoğu kişi anlatılanları da biliyor. Anlatılan meseleleri, verilmek istenen mesajı herkes biliyor aslında. Ama önemli olan bu bilgileri uygulayan, yaşayanların olmasıdır.

Demem o ki, kulaklar duyma konusunda “yeterli doyumluluğa” ulaşmıştır diye tahmin ediyorum. Bilgi ortada, herkes biliyor. Televizyondan, radyodan, internetten herkes her şeyi öğreniyor. Ama gözler doymamış. Gözlerin “doyacak örnek davranışları” görmediği ifade ediliyor. Kişilerin tarafsız, yansız, adil, dürüst, liyakatli olmaları en güzel örnektir. Şu iki örnek beni çok etkiler mesela.

İŞİ EHLİNE VERMEK

Mekke’nin Fethinden önce Mekke’nin anahtarı Osman Bin Talha’dadır. Kendisi Kâbe’nin bakımını yapar, kapısını ve anahtarlarını muhafaza eder. Mekke fethedilince Peygamberimizin (asm) amcası Hz. Abbas, Kabe’nin anahtarının kendisine verilmesini rica eder.  Ancak Peygamberimiz anahtarı henüz Müslüman olmayan Osman Bin Talha’ya verir. Peygamberimiz (asm) “Ey Osman! İşte kâbe’nin anahtarı! Bu gün iyilik ve vefa günüdür. Sen cahiliye zamanında bu vazifeyi layıkıyla yaptın, inanıyorum ki şimdi daha güzel şekilde yaparsın.” buyururu ve anahtarı herkesin huzurunda ona teslim eder. Bu büyük davranışı gören Osman Bin Talha Müslüman olur.

FATİH SULTAN MEHMET VE KADI

Fatih Sultan Mehmet, görevini emrine aykırı yapan bir Hıristiyan Mimarın kolunu kestirmiş. Hıristiyan Mimar, Kadı Hızır Bey’e gidip Fatih’i dava eder. Fatih’e devlet silsilesinde hitap tarzı, “es-Sultan İbnü’s-Sultan el-Gāzî Ebu’l-Feth Muhammed Hân-ı Sânî” iken Hızır Bey, Padişah’a, halktan herhangi bir insana karşı kullanılan hitapla, “Murad oğlu Mehmed, şu saatte mahkemeye gelin.” şeklinde tebliğ gönderir. Hızır Bey, mahkemede Fatih’i oturur vaziyette görünce, O’na, “Şer‘-i şerif murâfaası üzresin, ayağa kalk!” diye hatırlatmada bulunur. Fatih, ayağa kalkar ve Kadı Hızır Bey, muhakeme neticesinde Fatih’i suçlu, Hıristiyan Mimarı masum bulur. Ve Fatih’in kolunun aynı şekilde kesilmesine karar verir. Hıristiyan mimar, bu muhteşem adalet sahnesi karşısında duygulanır ve Müslüman olur.

Ne muhteşem davranışlar ama. Tarihimizde böyle örneklerden çok var. Ama her devir kendisinden sorumludur. Ve her devirdeki insanlar kendi dönemlerindeki insanlardan örnek davranışlar bekler. Kültürel değerlerimizin değiştiği,  kültürel değerlerimizin dayanakları olan hak, hukuk, adalet, doğruluk, eşitlik, bağımsızlık, tarafsızlık, hoşgörü, liyakatin günden güne darbe aldığı ifade ediliyor.

Diyeceğim o ki, önemli olan çok bilgili olmak değil, faydalı bilgiyi alıp özümsemektir. Dört yıl içerisinde hukuk fakültelerinde birçok bilgiyi öğreniyor hukukçularımız. Hukukun evrensel ilkelerini, eşitliği, özgürlüğü, hakkı, adaleti, bağımsızlığı, tarafsızlığı, yansızlığı bilmeyen hukukçularımız neredeyse yoktur. Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk metodolojisi, hukuk tarihini bilmeyen hukukçumuz yoktur. Ama bunu hakkıyla uygulayan kaç kişi var? İş tarafgirliğe gelince tarafsız davranabilen kaç kişi var? Hukuk menfaat çatıştığında adaletli davranabilen kaç kişi var? Bu konudaki örnek davranışlar, dört yıl eğitimden daha etkilidir.

Bu itibarla hukukta görüntü kirliliği kabul edilemez. Yargının, adalet dağıtıcıların, hukukçuların ve yargı mensuplarının liyakatli kişilerden oluşması ve bu kişilerin adil, bağımsız ve tarafsızlığının görünür ve görülür olması her türlü bilgiden daha tesirlidir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN